Có 1 kết quả:

tī bǎn

1/1

tī bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gangplank
(2) gangway