Có 1 kết quả:

tī cì duì xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

echelon formation (military)