Có 1 kết quả:

tī jí ㄊㄧ ㄐㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stair
(2) rung of a ladder