Có 1 kết quả:

tī jí

1/1

tī jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stair
(2) rung of a ladder