Có 1 kết quả:

tī duì

1/1

tī duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) echelon (military)
(2) (of an organisation) group of persons of one level or grade