Có 1 kết quả:

lián jiā

1/1

lián jiā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 連枷|连枷[lian2 jia1]