Có 1 kết quả:

jiǎn
Âm Pinyin: jiǎn
Tổng nét: 11
Bộ: mù 木 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨ノ丶ノ丶一丶丶ノ一
Thương Hiệt: DOMM (木人一一)
Unicode: U+68C0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: kiểm
Âm Nôm: kiểm
Âm Quảng Đông: gim2

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

jiǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

kiểm tra

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 檢.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 檢

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tra, kiểm tra: 漢語檢字表 Bảng tra chữ Hán;
② Kiềm chế (sự cẩn thận, chăm chú trong cử chỉ, lời nói, giao thiệp): 行爲失檢 Đi đứng mất ý tứ; 言語失檢 Ăn nói không kiềm chế;
③ Như 撿 (bộ 扌);
④ Kiểm điểm;
⑤ Hạn chế, điều tiết;
⑥ (văn) Khuôn mẫu;
⑦ [Jiăn] (Họ) Kiểm.

Từ điển Trung-Anh

(1) to check
(2) to examine
(3) to inspect
(4) to exercise restraint

Từ ghép 92

ān jiǎn 安检bào jiǎn 报检bǐ huà jiǎn zì biǎo 笔划检字表biān jiǎn 边检chǎn jiǎn 产检chǎn qián jiǎn chá 产前检查chāo shēng bō jiǎn chá 超声波检查chōu jiǎn 抽检chū jìng jiǎn chá 出境检查chū rù jìng jiǎn yàn jiǎn yì jú 出入境检验检疫局dì jiǎn shǔ 地检署diǎn jiǎn 点检dú jì zhèn jiǎn 毒剂震检fān jiǎn 翻检gōng jiǎn fǎ 公检法guāng jiǎn cè qì 光检测器huà xué zhàn jì jiǎn dú xiāng 化学战剂检毒箱huó jiǎn 活检huó tǐ jiǎn shì 活体检视huó tǐ zǔ zhī jiǎn chá 活体组织检查huó zǔ zhī jiǎn chá 活组织检查jì jiǎn 纪检jiǎn bō 检波jiǎn cè 检测jiǎn cè qì 检测器jiǎn cè yí 检测仪jiǎn chá 检察jiǎn chá 检查jiǎn chá guān 检察官jiǎn chá shào 检查哨jiǎn chá yuán 检查员jiǎn chá yuàn 检察院jiǎn chá zhàn 检查站jiǎn chá zǒng zhǎng 检察总长jiǎn chū 检出jiǎn diǎn 检点jiǎn dìng 检定jiǎn dú hé 检毒盒jiǎn dú xiāng 检毒箱jiǎn fāng 检方jiǎn jiào 检校jiǎn jǔ 检举jiǎn kòng 检控jiǎn kòng fāng 检控方jiǎn kòng guān 检控官jiǎn lòu 检漏jiǎn lù 检录jiǎn shī 检尸jiǎn shì 检视jiǎn shù 检束jiǎn suǒ 检索jiǎn tǎo 检讨jiǎn xiū 检修jiǎn yàn 检验jiǎn yàn yī xué 检验医学jiǎn yì 检疫jiǎn yuè 检阅jiǎn yùn bàng 检孕棒jiǎn zhèng 检证jiǎn zhèng chéng xù 检证程序jiǎn zì biǎo 检字表jiǎn zì fǎ 检字法jiàn kāng jiǎn chá 健康检查jié cháng jìng jiǎn chá 结肠镜检查jū jiǎn 拘检lán jiǎn 拦检lǚ jiǎn 旅检pái jiǎn 排检qiē piàn jiǎn chá 切片检查Quán mín Yīng jiǎn 全民英检quán wén jiǎn suǒ 全文检索shāi jiǎn 筛检shāng jiǎn 商检shēn tǐ jiǎn chá 身体检查shī jiǎn 尸检shī tǐ pōu jiǎn 尸体剖检shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn 实践是检验真理的唯一标准sōu jiǎn 搜检tǐ gé jiǎn chá 体格检查tǐ jiǎn 体检tǐ wēn jiǎn cè yí 体温检测仪tóng chái jiǎn shì 同侪检视tū jī jiǎn chá 突击检查yào jiǎn 药检yī xué jiǎn yàn 医学检验yī xué jiǎn yàn shī 医学检验师zhān rǎn chéng dù jiǎn chá yí 沾染程度检查仪zhēn jiǎn yàn xù liè 帧检验序列zhì jiǎn 质检zhì jiǎn jú 质检局zhì liàng jiǎn chá 质量检查zì jiǎn 自检