Có 1 kết quả:

qì yīng

1/1

qì yīng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đứa trẻ bị bỏ rơi

Từ điển Trung-Anh

abandoned baby