Có 1 kết quả:

Mián lán ㄇㄧㄢˊ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Medan (city in Indonesia)