Có 1 kết quả:

Mián lán lǎo Dǎo ㄇㄧㄢˊ ㄌㄢˊ ㄌㄠˇ ㄉㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mindanao (island in the Philippines)