Có 1 kết quả:

mián tián

1/1

mián tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cotton field