Có 1 kết quả:

qí pán

1/1

qí pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chessboard