Có 1 kết quả:

qí pǔ

1/1

qí pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

kifu (record of a game of go or shogi)