Có 1 kết quả:

bàng bīng

1/1

bàng bīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

popsicle