Có 1 kết quả:

Bàng zi guó

1/1

Bàng zi guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(derog.) Korea