Có 1 kết quả:

bàng jí le

1/1

bàng jí le

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) super
(2) excellent