Có 1 kết quả:

bàng bàng dā ㄅㄤˋ ㄅㄤˋ ㄉㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (Internet slang) awesome
(2) amazing