Có 1 kết quả:

bàng bàng tuǐ

1/1

bàng bàng tuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chicken drumstick (Tw)