Có 1 kết quả:

bàng chuí

1/1

bàng chuí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái chày gỗ (dùng để đập quần áo khi giặt)

Từ điển Trung-Anh

wooden club (used to beat clothes in washing)