Có 1 kết quả:

bàng mó jī

1/1

bàng mó jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rod mill