Có 1 kết quả:

zōng diàn

1/1

zōng diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

palm fiber mat