Có 1 kết quả:

zōng zhěn shān què

1/1

zōng zhěn shān què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-naped tit (Periparus rufonuchalis)