Có 1 kết quả:

zōng shù

1/1

zōng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

palm tree