Có 1 kết quả:

zōng lǘ shù

1/1

zōng lǘ shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

palm tree