Có 1 kết quả:

zōng méi shān yán liù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Siberian accentor (Prunella montanella)