Có 1 kết quả:

zōng méi liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-streaked warbler (Phylloscopus armandii)