Có 1 kết quả:

zōng ǎi xīng

1/1

zōng ǎi xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

brown dwarf star