Có 1 kết quả:

zōng xiōng fó fǎ sēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Indian roller (Coracias benghalensis)