Có 1 kết quả:

zōng xiōng zhú jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) mountain bamboo partridge (Bambusicola fytchii)