Có 1 kết quả:

zōng fù lán xiān wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) vivid niltava (Niltava vivida)