Có 1 kết quả:

zōng sǒu qú

1/1

zōng sǒu qú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-tailed scrub robin (Erythropygia galactotes)