Có 1 kết quả:

zōng hè duǎn chì yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown bush warbler (Locustella luteoventris)