Có 1 kết quả:

zōng hè sè

1/1

zōng hè sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tan
(2) sepia