Có 1 kết quả:

zōng jǐng yā

1/1

zōng jǐng yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Philippine duck (Anas luzonica)