Có 1 kết quả:

zōng é cháng wěi shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-fronted bushtit (Aegithalos iouschistos)