Có 1 kết quả:

zōng huáng

1/1

zōng huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

light brown