Có 1 kết quả:

péng jià gé zi

1/1

péng jià gé zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

trellis latticework