Có 1 kết quả:

péng dǐng

1/1

péng dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) canopy
(2) roof
(3) ceiling