Có 2 kết quả:

Sēn ㄙㄣsēn ㄙㄣ
Âm Pinyin: Sēn ㄙㄣ, sēn ㄙㄣ
Tổng nét: 12
Bộ: mù 木 (+8 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノ丶一丨ノ丶一丨ノ丶
Thương Hiệt: DDD (木木木)
Unicode: U+68EE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: sâm
Âm Nôm: chùm, dâm, dúm, râm, sâm, sum, xum
Âm Nhật (onyomi): シン (shin)
Âm Nhật (kunyomi): もり (mori)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: sam1

Tự hình 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

sēn ㄙㄣ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sum suê, rậm rạp

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Rậm rạp. ◎Như: “sâm lâm” 森林 rừng rậm.
2. (Tính) Đông đúc. ◎Như: “sâm lập” 森立 đứng san sát.
3. (Tính) § Xem “tiêu sâm” 蕭森.

Từ điển Thiều Chửu

① Rậm rạp, như sâm lâm 森林 rừng rậm, khí tượng ảm đạm gọi là tiêu sâm 蕭森 nghĩa là mờ mịt như ở trong rừng rậm không trông thấy bóng mặt trời vậy.
② Ðông đúc, như sâm lập 森立 đứng san sát.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rừng.【森林】 sâm lâm [senlín] Rừng: 原始森林 Rừng nguyên thuỷ; 森林工業 Công nghiệp khai thác rừng (và gia công đồ gỗ);
② Rậm, tốt: 林木森然Cây cối um tùm (rậm rạp);
③ (văn) Đông đúc: 森立 Đứng san sát;
④ Tối tăm, lạnh lẽo: 陰森森的 Thâm u, tối tăm, lạnh lẽo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây cối rậm rạp — Tối tăm rậm rạp, thiếu ánh sáng — Đông, nhiều, dùng như chữ Sâm 摻 — Nghiêm ngặt, khó khăn — Tên người, tức Trịnh Sâm, 1734 – 1872 tức Tĩnh Đô Vương, tác phẩm có Tâm thanh tồn duỵ tập.

Từ điển Trung-Anh

forest

Từ ghép 116

Ā dí sēn shì bìng 阿狄森氏病Ā sēn 阿森Ā sēn nà 阿森納Ā sēn nà 阿森纳Ā sēn sī 阿森斯Ā sēn sōng Dǎo 阿森松岛Ā sēn sōng Dǎo 阿森松島Ā sōng sēn Dǎo 阿松森岛Ā sōng sēn Dǎo 阿松森島Āī sēn 埃森Āī sēn nà hè 埃森納赫Āī sēn nà hè 埃森纳赫Āī sēn zhé 埃森哲Àì mǎ · Wò tè sēn 愛瑪沃特森Àì mǎ · Wò tè sēn 爱玛沃特森Àì sēn háo wēi ěr 艾森豪威尔Àì sēn háo wēi ěr 艾森豪威爾Bā jīn sēn shì zhèng 巴金森氏症Bǎo ěr sēn 保尔森Bǎo ěr sēn 保爾森bì lěi sēn yán 壁垒森严bì lěi sēn yán 壁壘森嚴bō sēn méi 波森莓Bù lán sēn 佈蘭森Bù lán sēn 布兰森Bù léi dùn sēn lín 佈雷頓森林Bù léi dùn sēn lín 布雷顿森林Dé bù lè sēn 德布勒森Dì sēn Kè lǔ bó 蒂森克虏伯Dì sēn Kè lǔ bó 蒂森克虜伯Fú gé sēn 弗格森Hā lǐ sēn · Shī mì tè 哈里森施密特Hǎi sēn bǎo 海森堡Hǎi sēn bó 海森伯Hàn sēn 汉森Hàn sēn 漢森Hēi sēn lín 黑森林Hēi sēn lín dàn gāo 黑森林蛋糕hēi sēn sēn 黑森森Jié kè sēn 傑克森Jié kè sēn 杰克森jiè bèi sēn yán 戒備森嚴jiè bèi sēn yán 戒备森严Kǎ sēn chéng 卡森城Lā sī mù sēn 拉斯穆森lěng sēn sēn 冷森森Lǐ chá sēn 理查森Lú sēn bǎo 卢森堡Lú sēn bǎo 盧森堡Luó bó tè · Lù yì sī · Sī dì wén sēn 罗伯特路易斯斯蒂文森Luó bó tè · Lù yì sī · Sī dì wén sēn 羅伯特路易斯斯蒂文森Méi sēn 梅森méi sēn sù shù 梅森素数méi sēn sù shù 梅森素數Mò lì sēn 莫利森Ní ěr sēn 尼尔森Ní ěr sēn 尼爾森Ní kè sēn 尼克森Pà jīn sēn 帕金森Pà jīn sēn bìng 帕金森病Pà jīn sēn zhèng 帕金森症Pà mǎ sēn 帕馬森Pà mǎ sēn 帕马森Pí ěr sēn 皮尔森Pí ěr sēn 皮爾森Qián Xué sēn 錢學森Qián Xué sēn 钱学森Qiáo nà sēn 乔纳森Qiáo nà sēn 喬納森Qīng sēn 青森Qīng sēn xiàn 青森县Qīng sēn xiàn 青森縣Sà kè sēn 萨克森Sà kè sēn 薩克森Sà kè sēn zhōu 萨克森州Sà kè sēn zhōu 薩克森州Sà lā sēn Dì guó 萨拉森帝国Sà lā sēn Dì guó 薩拉森帝國sēn bā wǔ 森巴舞sēn lín 森林sēn lín nǎo yán 森林脑炎sēn lín nǎo yán 森林腦炎sēn lín péi yù 森林培育sēn luó 森罗sēn luó 森羅sēn rán 森然sēn sēn 森森sēn yán 森严sēn yán 森嚴Shèng Wén sēn hé Gé lín nà dīng 圣文森和格林纳丁Shèng Wén sēn hé Gé lín nà dīng 聖文森和格林納丁Shèng Wén sēn jí Gé ruì nà dīng 圣文森及格瑞那丁Shèng Wén sēn jí Gé ruì nà dīng 聖文森及格瑞那丁Shèng wén sēn tè hé Gé lín nà dīng sī 圣文森特和格林纳丁斯Shèng wén sēn tè hé Gé lín nà dīng sī 聖文森特和格林納丁斯shí shǐ sēn lín 石屎森林Sī dì wén sēn 斯蒂文森Tāng pǔ sēn 汤普森Tāng pǔ sēn 湯普森Téng sēn 藤森tú yàng tú sēn pò 图样图森破tú yàng tú sēn pò 圖樣圖森破Wò ěr fēn sēn 沃尔芬森Wò ěr fēn sēn 沃爾芬森Wò tè sēn 沃特森Xīn pǔ sēn 辛普森Xīn pǔ sēn yī jiā 辛普森一家Yà sōng sēn 亚松森Yà sōng sēn 亞松森Yáng Bǎo sēn 杨宝森Yáng Bǎo sēn 楊寶森yīn sēn 阴森yīn sēn 陰森Zhān sēn 詹森zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín 只見樹木不見森林zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín 只见树木不见森林