Có 1 kết quả:

Sēn Xǐ lǎng

1/1

Sēn Xǐ lǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

MORI Yoshirō (1937-), Japanese rugby player and politician, prime minister 2000-2001, famous for numerous gaffes