Có 1 kết quả:

sēn bā wǔ

1/1

sēn bā wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

samba (Tw) (loanword)