Có 1 kết quả:

Sēn měi lán ㄙㄣ ㄇㄟˇ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sembilan, state of southwest Malaysia