Có 1 kết quả:

léng tái

1/1

léng tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prism