Có 1 kết quả:

léng zhù

1/1

léng zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prism