Có 1 kết quả:

léng jiǎo

1/1

léng jiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) edge and corner
(2) protrusion
(3) sharpness (of a protrusion)
(4) craggy
(5) ridge corner