Có 1 kết quả:

qī mù

1/1

qī mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) roost
(2) perch

Một số bài thơ có sử dụng