Có 1 kết quả:

Qī xiá qū ㄑㄧ ㄒㄧㄚˊ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qixia District of Nanjing City 南京市 in Jiangsu 江蘇|江苏