Có 1 kết quả:

liáng niǎo ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) starling
(2) gray starling (Sturnus cineraceus)