Có 1 kết quả:

liáng niǎo

1/1

liáng niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) starling
(2) gray starling (Sturnus cineraceus)