Có 1 kết quả:

zhí zhū

1/1

zhí zhū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

plant (horticulture)