Có 1 kết quả:

Zhí shù jié

1/1

Zhí shù jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Arbor Day (March 12th), also known as National Tree Planting Day 全民義務植樹日|全民义务植树日[Quan2 min2 Yi4 wu4 Zhi2 shu4 ri4]